HerenDames
vrije slagvrije slag
50mseriesJun 4-.................. 50mseriesJun 4-..................
50mseriesJun 3-4.................. 50mseriesJun 3-4..................
100mFinaleJun 3-4.................. 100mFinaleJun 3-4..................
100mVoorrondeJun 3-4.................. 100mVoorrondeJun 3-4..................
100mseriesJun 4-.................. 100mseriesJun 1-2..................
100mseriesJun 1-2.................. 100mseriesJun 4-..................
200mseriesJun 4-.................. 200mseriesJun 1-2..................
200mseriesJun 1-2.................. 200mseriesJun 4-..................
200mseriesJun 3-4.................. 200mseriesJun 3-4..................
400mseriesJun 4-.................. 400mseriesJun 1-2..................
400mseriesJun 1-2.................. 400mseriesJun 4-..................
400mseriesJun 3-4.................. 400mseriesJun 3-4..................
 
rugslagrugslag
100mFinaleJun 3-4.................. 100mFinaleJun 3-4..................
100mVoorrondeJun 3-4.................. 100mVoorrondeJun 3-4..................
100mseriesJun 4-.................. 100mseriesJun 1-2..................
100mseriesJun 1-2.................. 100mseriesJun 4-..................
200mseriesJun 1-2.................. 200mseriesJun 1-2..................
200mseriesJun 3-4.................. 200mseriesJun 3-4..................
 
schoolslagschoolslag
100mFinaleJun 3-4.................. 100mFinaleJun 3-4..................
100mVoorrondeJun 3-4.................. 100mVoorrondeJun 3-4..................
100mseriesJun 4-.................. 100mseriesJun 1-2..................
100mseriesJun 1-2.................. 100mseriesJun 4-..................
200mseriesJun 1-2.................. 200mseriesJun 1-2..................
200mseriesJun 3-4.................. 200mseriesJun 3-4..................
 
vlinderslagvlinderslag
100mFinaleJun 3-4.................. 100mFinaleJun 3-4..................
100mVoorrondeJun 3-4.................. 100mVoorrondeJun 3-4..................
100mseriesJun 4-.................. 100mseriesJun 1-2..................
100mseriesJun 1-2.................. 100mseriesJun 4-..................
200mseriesJun 3-4.................. 200mseriesJun 3-4..................
 
wisselslagwisselslag
200mseriesJun 4-.................. 200mseriesJun 1-2..................
200mseriesJun 1-2.................. 200mseriesJun 4-..................
200mseriesJun 3-4.................. 200mseriesJun 3-4..................
400mseriesJun 1-2.................. 400mseriesJun 1-2..................
400mseriesJun 3-4.................. 400mseriesJun 3-4..................
 
vrije slag Estafettevrije slag Estafette
4 x 100mseriesJun 4-.................. 4 x 100mseriesJun 4-..................
4 x 200mseriesJun 4-.................. 4 x 200mseriesJun 4-..................
 
wisselslag Estafettewisselslag Estafette
4 x 100mseriesJun 4-.................. 4 x 100mseriesJun 4-..................
1 - vrijdag 10 juni 2022 - 10-06-2022 - 15:00
1.Meisjes400m vrije slagseriesJunioren 1 en 2..................
2.Meisjes400m vrije slagseriesJunioren Para..................
3.Jongens400m vrije slagseriesJunioren 1 en 2..................
4.Jongens400m vrije slagseriesJunioren Para..................
5.Meisjes400m wisselslagseriesJunioren 3 en 4..................
6.Jongens400m wisselslagseriesJunioren 3 en 4..................
2.Meisjes400m vrije slagMedaille ceremonieJunioren Para
4.Jongens400m vrije slagMedaille ceremonieJunioren Para
7.Meisjes200m wisselslagseriesJunioren 1 en 2..................
8.Jongens200m wisselslagseriesJunioren 1 en 2..................
5.Meisjes400m wisselslagMedaille ceremonieJunioren 3 en 4
6.Jongens400m wisselslagMedaille ceremonieJunioren 3 en 4
9.Meisjes4 x 200m vrije slagseriesJunioren 4 en jonger..................
10.Jongens4 x 200m vrije slagseriesJunioren 4 en jonger..................
9.Meisjes4 x 200m vrije slagMedaille ceremonieJunioren 4 en jonger
10.Jongens4 x 200m vrije slagMedaille ceremonieJunioren 4 en jonger
2 - zaterdag 11 juni 2022 - 11-06-2022 - 8:00
11.Jongens100m vrije slagseriesJunioren 1 en 2..................
12.Jongens100m vrije slagVoorrondeJunioren 3 en 4..................
13.Jongens100m vrije slagseriesJunioren Para..................
14.Meisjes100m schoolslagseriesJunioren 1 en 2..................
15.Meisjes100m schoolslagVoorrondeJunioren 3 en 4..................
16.Meisjes100m schoolslagseriesJunioren Para..................
17.Jongens200m vlinderslagseriesJunioren 3 en 4..................
18.Meisjes400m vrije slagseriesJunioren 3 en 4..................
13.Jongens100m vrije slagMedaille ceremonieJunioren Para
16.Meisjes100m schoolslagMedaille ceremonieJunioren Para
17.Jongens200m vlinderslagMedaille ceremonieJunioren 3 en 4
18.Meisjes400m vrije slagMedaille ceremonieJunioren 3 en 4
19.Jongens100m rugslagVoorrondeJunioren 3 en 4..................
20.Jongens100m rugslagseriesJunioren Para..................
21.Meisjes100m vlinderslagVoorrondeJunioren 3 en 4..................
22.Jongens200m schoolslagseriesJunioren 1 en 2..................
23.Jongens200m schoolslagseriesJunioren 3 en 4..................
24.Meisjes200m vrije slagseriesJunioren 1 en 2..................
25.Meisjes200m wisselslagseriesJunioren Para..................
20.Jongens100m rugslagMedaille ceremonieJunioren Para
23.Jongens200m schoolslagMedaille ceremonieJunioren 3 en 4
25.Meisjes200m wisselslagMedaille ceremonieJunioren Para
 
3 - zaterdag 11 juni 2022 - 11-06-2022 - 15:00
12.Jongens100m vrije slagFinaleJunioren 3 en 4..................
15.Meisjes100m schoolslagFinaleJunioren 3 en 4..................
26.Jongens100m rugslagseriesJunioren 1 en 2..................
27.Meisjes100m vlinderslagseriesJunioren 1 en 2..................
19.Jongens100m rugslagFinaleJunioren 3 en 4..................
21.Meisjes100m vlinderslagFinaleJunioren 3 en 4..................
12.Jongens100m vrije slagMedaille ceremonieJunioren 3 en 4
15.Meisjes100m schoolslagMedaille ceremonieJunioren 3 en 4
19.Jongens100m rugslagMedaille ceremonieJunioren 3 en 4
21.Meisjes100m vlinderslagMedaille ceremonieJunioren 3 en 4
28.Meisjes100m vlinderslagseriesJunioren Para..................
29.Jongens200m vrije slagseriesJunioren Para..................
30.Jongens50m vrije slagseriesJunioren 3 en 4..................
31.Meisjes200m vrije slagseriesJunioren 3 en 4..................
32.Jongens400m wisselslagseriesJunioren 1 en 2..................
33.Jongens200m wisselslagseriesJunioren 3 en 4..................
34.Meisjes200m rugslagseriesJunioren 1 en 2..................
35.Meisjes200m rugslagseriesJunioren 3 en 4..................
36.Meisjes50m vrije slagseriesJunioren Para..................
29.Jongens200m vrije slagMedaille ceremonieJunioren Para
28.Meisjes100m vlinderslagMedaille ceremonieJunioren Para
30.Jongens50m vrije slagMedaille ceremonieJunioren 3 en 4
31.Meisjes200m vrije slagMedaille ceremonieJunioren 3 en 4
33.Jongens200m wisselslagMedaille ceremonieJunioren 3 en 4
35.Meisjes200m rugslagMedaille ceremonieJunioren 3 en 4
36.Meisjes50m vrije slagMedaille ceremonieJunioren Para
37.Jongens4 x 100m wisselslagseriesJunioren 4 en jonger..................
38.Meisjes4 x 100m vrije slagseriesJunioren 4 en jonger..................
37.Jongens4 x 100m wisselslagMedaille ceremonieJunioren 4 en jonger
38.Meisjes4 x 100m vrije slagMedaille ceremonieJunioren 4 en jonger
4 - zondag 12 juni 2022 - 12-06-2022 - 8:00
39.Meisjes100m vrije slagseriesJunioren 1 en 2..................
40.Meisjes100m vrije slagVoorrondeJunioren 3 en 4..................
41.Meisjes100m vrije slagseriesJunioren Para..................
42.Jongens100m schoolslagseriesJunioren 1 en 2..................
43.Jongens100m schoolslagVoorrondeJunioren 3 en 4..................
44.Jongens100m schoolslagseriesJunioren Para..................
45.Meisjes200m vlinderslagseriesJunioren 3 en 4..................
46.Jongens400m vrije slagseriesJunioren 3 en 4..................
41.Meisjes100m vrije slagMedaille ceremonieJunioren Para
44.Jongens100m schoolslagMedaille ceremonieJunioren Para
45.Meisjes200m vlinderslagMedaille ceremonieJunioren 3 en 4
46.Jongens400m vrije slagMedaille ceremonieJunioren 3 en 4
47.Meisjes100m rugslagVoorrondeJunioren 3 en 4..................
48.Meisjes100m rugslagseriesJunioren Para..................
49.Jongens100m vlinderslagVoorrondeJunioren 3 en 4..................
50.Meisjes200m schoolslagseriesJunioren 1 en 2..................
51.Meisjes200m schoolslagseriesJunioren 3 en 4..................
52.Jongens200m vrije slagseriesJunioren 1 en 2..................
53.Jongens200m wisselslagseriesJunioren Para..................
48.Meisjes100m rugslagMedaille ceremonieJunioren Para
51.Meisjes200m schoolslagMedaille ceremonieJunioren 3 en 4
53.Jongens200m wisselslagMedaille ceremonieJunioren Para
 
5 - zondag 12 juni 2022 - 12-06-2022 - 15:00
40.Meisjes100m vrije slagFinaleJunioren 3 en 4..................
43.Jongens100m schoolslagFinaleJunioren 3 en 4..................
54.Meisjes100m rugslagseriesJunioren 1 en 2..................
55.Jongens100m vlinderslagseriesJunioren 1 en 2..................
47.Meisjes100m rugslagFinaleJunioren 3 en 4..................
49.Jongens100m vlinderslagFinaleJunioren 3 en 4..................
40.Meisjes100m vrije slagMedaille ceremonieJunioren 3 en 4
43.Jongens100m schoolslagMedaille ceremonieJunioren 3 en 4
47.Meisjes100m rugslagMedaille ceremonieJunioren 3 en 4
49.Jongens100m vlinderslagMedaille ceremonieJunioren 3 en 4
56.Jongens100m vlinderslagseriesJunioren Para..................
57.Meisjes200m vrije slagseriesJunioren Para..................
58.Meisjes50m vrije slagseriesJunioren 3 en 4..................
59.Jongens200m vrije slagseriesJunioren 3 en 4..................
60.Meisjes400m wisselslagseriesJunioren 1 en 2..................
61.Meisjes200m wisselslagseriesJunioren 3 en 4..................
62.Jongens200m rugslagseriesJunioren 1 en 2..................
63.Jongens200m rugslagseriesJunioren 3 en 4..................
64.Jongens50m vrije slagseriesJunioren Para..................
57.Meisjes200m vrije slagMedaille ceremonieJunioren Para
56.Jongens100m vlinderslagMedaille ceremonieJunioren Para
58.Meisjes50m vrije slagMedaille ceremonieJunioren 3 en 4
59.Jongens200m vrije slagMedaille ceremonieJunioren 3 en 4
61.Meisjes200m wisselslagMedaille ceremonieJunioren 3 en 4
63.Jongens200m rugslagMedaille ceremonieJunioren 3 en 4
64.Jongens50m vrije slagMedaille ceremonieJunioren Para
Prijsuitreiking Junioren 1 en 2 klassement Meisjes
Prijsuitreiking Junioren 1 en 2 klassement Jongens
65.Meisjes4 x 100m wisselslagseriesJunioren 4 en jonger..................
66.Jongens4 x 100m vrije slagseriesJunioren 4 en jonger..................
65.Meisjes4 x 100m wisselslagMedaille ceremonieJunioren 4 en jonger
66.Jongens4 x 100m vrije slagMedaille ceremonieJunioren 4 en jonger
Prijsuitreiking overige klassementen