Laatst gewijzigd 12-06-2022 18:49
Totaaluitslag | Totaaloverzicht Meerkampen
Medaille statistiekenVerbeterde records per programmanr.
Titus Mennen BokaalResultatenbestand (Lenex)
 
HerenDames
vrije slagvrije slag
50mseriesJun 3-4StartlijstUitslag 50mseriesJun 4-StartlijstUitslag
100mFinaleJun 3-4StartlijstUitslag 50mseriesJun 3-4StartlijstUitslag
100mVoorrondeJun 3-4StartlijstUitslag 100mFinaleJun 3-4StartlijstUitslag
100mseriesJun 4-StartlijstUitslag 100mVoorrondeJun 3-4StartlijstUitslag
100mseriesJun 1-2StartlijstUitslag 100mseriesJun 1-2StartlijstUitslag
200mseriesJun 4-StartlijstUitslag 100mseriesJun 4-StartlijstUitslag
200mseriesJun 1-2StartlijstUitslag 200mseriesJun 1-2StartlijstUitslag
200mseriesJun 3-4StartlijstUitslag 200mseriesJun 4-StartlijstUitslag
400mseriesJun 4-StartlijstUitslag 200mseriesJun 3-4StartlijstUitslag
400mseriesJun 1-2StartlijstUitslag 400mseriesJun 1-2StartlijstUitslag
400mseriesJun 3-4StartlijstUitslag 400mseriesJun 4-StartlijstUitslag
400mseriesJun 3-4StartlijstUitslag
 
rugslagrugslag
100mFinaleJun 3-4StartlijstUitslag 100mFinaleJun 3-4StartlijstUitslag
100mVoorrondeJun 3-4StartlijstUitslag 100mVoorrondeJun 3-4StartlijstUitslag
100mseriesJun 4-StartlijstUitslag 100mseriesJun 1-2StartlijstUitslag
100mseriesJun 1-2StartlijstUitslag 100mseriesJun 4-StartlijstUitslag
200mseriesJun 1-2StartlijstUitslag 200mseriesJun 1-2StartlijstUitslag
200mseriesJun 3-4StartlijstUitslag 200mseriesJun 3-4StartlijstUitslag
 
schoolslagschoolslag
100mFinaleJun 3-4StartlijstUitslag 100mFinaleJun 3-4StartlijstUitslag
100mVoorrondeJun 3-4StartlijstUitslag 100mVoorrondeJun 3-4StartlijstUitslag
100mseriesJun 1-2StartlijstUitslag 100mseriesJun 1-2StartlijstUitslag
200mseriesJun 1-2StartlijstUitslag 100mseriesJun 4-StartlijstUitslag
200mseriesJun 3-4StartlijstUitslag 200mseriesJun 1-2StartlijstUitslag
200mseriesJun 3-4StartlijstUitslag
 
vlinderslagvlinderslag
100mFinaleJun 3-4StartlijstUitslag 100mFinaleJun 3-4StartlijstUitslag
100mVoorrondeJun 3-4StartlijstUitslag 100mVoorrondeJun 3-4StartlijstUitslag
100mseriesJun 1-2StartlijstUitslag 100mseriesJun 1-2StartlijstUitslag
200mseriesJun 3-4StartlijstUitslag 100mseriesJun 4-StartlijstUitslag
200mseriesJun 3-4StartlijstUitslag
 
wisselslagwisselslag
200mseriesJun 1-2StartlijstUitslag 200mseriesJun 1-2StartlijstUitslag
200mseriesJun 3-4StartlijstUitslag 200mseriesJun 4-StartlijstUitslag
400mseriesJun 1-2StartlijstUitslag 200mseriesJun 3-4StartlijstUitslag
400mseriesJun 3-4StartlijstUitslag 400mseriesJun 1-2StartlijstUitslag
400mseriesJun 3-4StartlijstUitslag
 
vrije slag Estafettevrije slag Estafette
4 x 100mseriesJun 1-4StartlijstUitslag 4 x 100mseriesJun 4-StartlijstUitslag
4 x 200mseriesJun 1-4StartlijstUitslag 4 x 200mseriesJun 4-StartlijstUitslag
 
wisselslag Estafettewisselslag Estafette
4 x 100mseriesJun 1-4StartlijstUitslag 4 x 100mseriesJun 4-StartlijstUitslag
Medaille statistiekenVerbeterde records per programmanr.
Titus Mennen BokaalResultatenbestand (Lenex)
 
1 - vrijdag 10 juni 2022 - 10-06-2022 - 15:00
1.Meisjes400m vrije slagseriesJunioren 1 en 2StartlijstUitslag
2.Meisjes400m vrije slagseriesJunioren ParaStartlijstUitslag
3.Jongens400m vrije slagseriesJunioren 1 en 2StartlijstUitslag
4.Jongens400m vrije slagseriesJunioren ParaStartlijstUitslag
5.Meisjes400m wisselslagseriesJunioren 3 en 4StartlijstUitslag
6.Jongens400m wisselslagseriesJunioren 3 en 4StartlijstUitslag
2.Meisjes400m vrije slagMedaille ceremonieJunioren Para
4.Jongens400m vrije slagMedaille ceremonieJunioren Para
7.Meisjes200m wisselslagseriesJunioren 1 en 2StartlijstUitslag
8.Jongens200m wisselslagseriesJunioren 1 en 2StartlijstUitslag
9.Meisjes4 x 200m vrije slagseriesJunioren 4 en jongerStartlijstUitslag
10.Jongens4 x 200m vrije slagseriesJuniorenStartlijstUitslag
5.Meisjes400m wisselslagMedaille ceremonieJunioren 3 en 4
6.Jongens400m wisselslagMedaille ceremonieJunioren 3 en 4
9.Meisjes4 x 200m vrije slagMedaille ceremonieJunioren 4 en jonger
10.Jongens4 x 200m vrije slagMedaille ceremonieJunioren
Medaille statistiekenVerbeterde records per programmanr.
Titus Mennen BokaalResultatenbestand (Lenex)
 
2 - zaterdag 11 juni 2022 - 11-06-2022 - 8:00
11.Jongens100m vrije slagseriesJunioren 1 en 2StartlijstUitslag
12.Jongens100m vrije slagVoorrondeJunioren 3 en 4StartlijstUitslag
13.Jongens100m vrije slagseriesJunioren ParaStartlijstUitslag
14.Meisjes100m schoolslagseriesJunioren 1 en 2StartlijstUitslag
15.Meisjes100m schoolslagVoorrondeJunioren 3 en 4StartlijstUitslag
16.Meisjes100m schoolslagseriesJunioren ParaStartlijstUitslag
17.Jongens200m vlinderslagseriesJunioren 3 en 4StartlijstUitslag
18.Meisjes400m vrije slagseriesJunioren 3 en 4StartlijstUitslag
13.Jongens100m vrije slagMedaille ceremonieJunioren Para
16.Meisjes100m schoolslagMedaille ceremonieJunioren Para
17.Jongens200m vlinderslagMedaille ceremonieJunioren 3 en 4
18.Meisjes400m vrije slagMedaille ceremonieJunioren 3 en 4
19.Jongens100m rugslagVoorrondeJunioren 3 en 4StartlijstUitslag
20.Jongens100m rugslagseriesJunioren ParaStartlijstUitslag
21.Meisjes100m vlinderslagVoorrondeJunioren 3 en 4StartlijstUitslag
22.Jongens200m schoolslagseriesJunioren 1 en 2StartlijstUitslag
23.Jongens200m schoolslagseriesJunioren 3 en 4StartlijstUitslag
24.Meisjes200m vrije slagseriesJunioren 1 en 2StartlijstUitslag
25.Meisjes200m wisselslagseriesJunioren ParaStartlijstUitslag
20.Jongens100m rugslagMedaille ceremonieJunioren Para
23.Jongens200m schoolslagMedaille ceremonieJunioren 3 en 4
25.Meisjes200m wisselslagMedaille ceremonieJunioren Para
 
3 - zaterdag 11 juni 2022 - 11-06-2022 - 15:00
12.Jongens100m vrije slagFinaleJunioren 3 en 4StartlijstUitslag
15.Meisjes100m schoolslagFinaleJunioren 3 en 4StartlijstUitslag
26.Jongens100m rugslagseriesJunioren 1 en 2StartlijstUitslag
27.Meisjes100m vlinderslagseriesJunioren 1 en 2StartlijstUitslag
19.Jongens100m rugslagFinaleJunioren 3 en 4StartlijstUitslag
21.Meisjes100m vlinderslagFinaleJunioren 3 en 4StartlijstUitslag
12.Jongens100m vrije slagMedaille ceremonieJunioren 3 en 4
15.Meisjes100m schoolslagMedaille ceremonieJunioren 3 en 4
19.Jongens100m rugslagMedaille ceremonieJunioren 3 en 4
21.Meisjes100m vlinderslagMedaille ceremonieJunioren 3 en 4
28.Meisjes100m vlinderslagseriesJunioren ParaStartlijstUitslag
29.Jongens200m vrije slagseriesJunioren ParaStartlijstUitslag
30.Jongens50m vrije slagseriesJunioren 3 en 4StartlijstUitslag
31.Meisjes200m vrije slagseriesJunioren 3 en 4StartlijstUitslag
32.Jongens400m wisselslagseriesJunioren 1 en 2StartlijstUitslag
28.Meisjes100m vlinderslagMedaille ceremonieJunioren Para
29.Jongens200m vrije slagMedaille ceremonieJunioren Para
30.Jongens50m vrije slagMedaille ceremonieJunioren 3 en 4
31.Meisjes200m vrije slagMedaille ceremonieJunioren 3 en 4
33.Jongens200m wisselslagseriesJunioren 3 en 4StartlijstUitslag
34.Meisjes200m rugslagseriesJunioren 1 en 2StartlijstUitslag
35.Meisjes200m rugslagseriesJunioren 3 en 4StartlijstUitslag
36.Meisjes50m vrije slagseriesJunioren ParaStartlijstUitslag
33.Jongens200m wisselslagMedaille ceremonieJunioren 3 en 4
35.Meisjes200m rugslagMedaille ceremonieJunioren 3 en 4
36.Meisjes50m vrije slagMedaille ceremonieJunioren Para
Ceremonie wisselslag klass. jongens junioren 3 en 4
37.Jongens4 x 100m wisselslagseriesJuniorenStartlijstUitslag
38.Meisjes4 x 100m vrije slagseriesJunioren 4 en jongerStartlijstUitslag
37.Jongens4 x 100m wisselslagMedaille ceremonieJunioren
38.Meisjes4 x 100m vrije slagMedaille ceremonieJunioren 4 en jonger
Medaille statistiekenVerbeterde records per programmanr.
Titus Mennen BokaalResultatenbestand (Lenex)
 
4 - zondag 12 juni 2022 - 12-06-2022 - 8:00
39.Meisjes100m vrije slagseriesJunioren 1 en 2StartlijstUitslag
40.Meisjes100m vrije slagVoorrondeJunioren 3 en 4StartlijstUitslag
41.Meisjes100m vrije slagseriesJunioren ParaStartlijstUitslag
42.Jongens100m schoolslagseriesJunioren 1 en 2StartlijstUitslag
43.Jongens100m schoolslagVoorrondeJunioren 3 en 4StartlijstUitslag
45.Meisjes200m vlinderslagseriesJunioren 3 en 4StartlijstUitslag
46.Jongens400m vrije slagseriesJunioren 3 en 4StartlijstUitslag
41.Meisjes100m vrije slagMedaille ceremonieJunioren Para
45.Meisjes200m vlinderslagMedaille ceremonieJunioren 3 en 4
46.Jongens400m vrije slagMedaille ceremonieJunioren 3 en 4
Ceremonie vlinderslag klass. meisjes junioren 3 en 4
Ceremonie vrije slag klass. meisjes junioren 1 en 2
Ceremonie schoolslag klass. jongens junioren 1 en 2
47.Meisjes100m rugslagVoorrondeJunioren 3 en 4StartlijstUitslag
48.Meisjes100m rugslagseriesJunioren ParaStartlijstUitslag
49.Jongens100m vlinderslagVoorrondeJunioren 3 en 4StartlijstUitslag
50.Meisjes200m schoolslagseriesJunioren 1 en 2StartlijstUitslag
51.Meisjes200m schoolslagseriesJunioren 3 en 4StartlijstUitslag
52.Jongens200m vrije slagseriesJunioren 1 en 2StartlijstUitslag
48.Meisjes100m rugslagMedaille ceremonieJunioren Para
51.Meisjes200m schoolslagMedaille ceremonieJunioren 3 en 4
Ceremonie schoolslag klass. meisjes junioren 1 en 2
Ceremonie schoolslag klass. meisjes junioren 3 en 4
Ceremonie vrije slag klass. jongens junioren 1 en 2
 
5 - zondag 12 juni 2022 - 12-06-2022 - 15:00
40.Meisjes100m vrije slagFinaleJunioren 3 en 4StartlijstUitslag
43.Jongens100m schoolslagFinaleJunioren 3 en 4StartlijstUitslag
54.Meisjes100m rugslagseriesJunioren 1 en 2StartlijstUitslag
55.Jongens100m vlinderslagseriesJunioren 1 en 2StartlijstUitslag
47.Meisjes100m rugslagFinaleJunioren 3 en 4StartlijstUitslag
49.Jongens100m vlinderslagFinaleJunioren 3 en 4StartlijstUitslag
40.Meisjes100m vrije slagMedaille ceremonieJunioren 3 en 4
43.Jongens100m schoolslagMedaille ceremonieJunioren 3 en 4
47.Meisjes100m rugslagMedaille ceremonieJunioren 3 en 4
49.Jongens100m vlinderslagMedaille ceremonieJunioren 3 en 4
Ceremonie vlinderslag klass. jongens junioren 3 en 4
Ceremonie rugslag klass. meisjes junioren 1 en 2
Ceremonie rugslag klass. meisjes junioren 3 en 4
Ceremonie schoolslag klass. jongens junioren 3 en 4
57.Meisjes200m vrije slagseriesJunioren ParaStartlijstUitslag
58.Meisjes50m vrije slagseriesJunioren 3 en 4StartlijstUitslag
59.Jongens200m vrije slagseriesJunioren 3 en 4StartlijstUitslag
60.Meisjes400m wisselslagseriesJunioren 1 en 2StartlijstUitslag
57.Meisjes200m vrije slagMedaille ceremonieJunioren Para
58.Meisjes50m vrije slagMedaille ceremonieJunioren 3 en 4
59.Jongens200m vrije slagMedaille ceremonieJunioren 3 en 4
Ceremonie vrije slag klass. jongens junioren 3 en 4
Ceremonie vrije slag klass. meisjes junioren 3 en 4
61.Meisjes200m wisselslagseriesJunioren 3 en 4StartlijstUitslag
62.Jongens200m rugslagseriesJunioren 1 en 2StartlijstUitslag
63.Jongens200m rugslagseriesJunioren 3 en 4StartlijstUitslag
61.Meisjes200m wisselslagMedaille ceremonieJunioren 3 en 4
63.Jongens200m rugslagMedaille ceremonieJunioren 3 en 4
Ceremonie rugslag klass. jongens junioren 1 en 2
Ceremonie rugslag klass. jongens junioren 3 en 4
Ceremonie wisselslag klass. meisjes junioren 3 en 4
Prijsuitreiking Junioren 1 en 2 klassement Meisjes
Prijsuitreiking Junioren 1 en 2 klassement Jongens
65.Meisjes4 x 100m wisselslagseriesJunioren 4 en jongerStartlijstUitslag
66.Jongens4 x 100m vrije slagseriesJuniorenStartlijstUitslag
65.Meisjes4 x 100m wisselslagMedaille ceremonieJunioren 4 en jonger
66.Jongens4 x 100m vrije slagMedaille ceremonieJunioren
Prijsuitreiking Titus Mennen bokaal