Laatst gewijzigd 30-09-2019 17:20
HerenDames
vrije slagvrije slag
50mFinaleJun/Jgd.................. 50mFinaleJun/Jgd..................
50mVoorrondeJun/Jgd.................. 50mVoorrondeJun/Jgd..................
100mFinaleJun/Jgd.................. 100mFinaleJun/Jgd..................
100mVoorrondeJun/Jgd.................. 100mVoorrondeJun/Jgd..................
100mseriesJun 1-2.................. 100mseriesJun 1-2..................
100mseriesJun 1-2.................. 100mseriesJun 1-2..................
200mseriesJun 1-2.................. 200mseriesJun 1-2..................
200mseriesJun 1-2.................. 200mseriesJun 1-2..................
200mseriesJun/Jgd.................. 200mseriesJun/Jgd..................
400mseriesJun 1-2.................. 400mseriesJun 1-2..................
400mseriesJun/Jgd.................. 400mseriesJun/Jgd..................
400mseriesJgd 1-2.................. 400mseriesJgd 1-2..................
1500mseriesJgd 1-2.................. 800mseriesJgd 1-2..................
 
rugslagrugslag
50mseriesJun/Jgd.................. 50mseriesJun/Jgd..................
100mFinaleJun/Jgd.................. 100mFinaleJun/Jgd..................
100mVoorrondeJun/Jgd.................. 100mVoorrondeJun/Jgd..................
100mseriesJun 1-2.................. 100mseriesJun 1-2..................
100mseriesJun 1-2.................. 100mseriesJun 1-2..................
200mseriesJun 1-2.................. 200mseriesJun 1-2..................
200mseriesJun 3-4/Jeu.................. 200mseriesJun 3-4/Jeu..................
 
schoolslagschoolslag
50mseriesJun/Jgd.................. 50mseriesJun/Jgd..................
100mFinaleJun/Jgd.................. 100mFinaleJun/Jgd..................
100mVoorrondeJun/Jgd.................. 100mVoorrondeJun/Jgd..................
100mseriesJun 1-2.................. 100mseriesJun 1-2..................
100mseriesJun 1-2.................. 100mseriesJun 1-2..................
200mseriesJun 1-2.................. 200mseriesJun 1-2..................
200mseriesJun 3-4/Jeu.................. 200mseriesJun 3-4/Jeu..................
 
vlinderslagvlinderslag
50mseriesJun/Jgd.................. 50mseriesJun/Jgd..................
100mFinaleJun/Jgd.................. 100mFinaleJun/Jgd..................
100mVoorrondeJun/Jgd.................. 100mVoorrondeJun/Jgd..................
100mseriesJun 1-2.................. 100mseriesJun 1-2..................
100mseriesJun 1-2.................. 100mseriesJun 1-2..................
200mseriesJun 3-4/Jeu.................. 200mseriesJun 3-4/Jeu..................
 
wisselslagwisselslag
100mseriesJun 1-2.................. 100mseriesJun 1-2..................
100mseriesJun 1-2.................. 100mseriesJun 1-2..................
200mFinaleJun/Jgd.................. 200mFinaleJun/Jgd..................
200mVoorrondeJun/Jgd.................. 200mVoorrondeJun/Jgd..................
200mseriesJun 1-2.................. 200mseriesJun 1-2..................
400mseriesJun 3-4/Jeu.................. 400mseriesJun 3-4/Jeu..................
 
vrije slag Estafettevrije slag Estafette
4 x 100mseriesJgd 2-.................. 4 x 100mseriesJun/Jgd..................
4 x 200mseriesJgd 2-.................. 4 x 200mseriesJun/Jgd..................
 
wisselslag Estafettewisselslag Estafette
4 x 100mseriesJgd 2-.................. 4 x 100mseriesJun/Jgd..................
 
Andere programmanrs.
7.Gemengd4 x 50m wisselslagseriesJunioren/Jeugd..................
26.Gemengd4 x 50m vrije slagseriesJunioren/Jeugd..................
1 - NJJK korte baan 2019 sessie 1 - 05-12-2019 - 16:30
1.Jongens400m vrije slagseriesJunioren 1 en 2..................
2.Jongens400m vrije slagseriesJunioren/Jeugd..................
3.Meisjes800m vrije slagseriesJeugd 1 en 2..................
4.Meisjes400m vrije slagseriesJunioren 1 en 2..................
5.Meisjes400m vrije slagseriesJunioren/Jeugd..................
6.Jongens1500m vrije slagseriesJeugd 1 en 2..................
2 - NJJK korte baan 2019 sessie 2 - 06-12-2019 - 8:30
7.Gemengd4 x 50m wisselslagseriesJunioren/Jeugd..................
8.Jongens200m vrije slagseriesJunioren 1 en 2..................
9.Jongens200m vrije slagseriesJunioren/Jeugd..................
10.Meisjes200m vrije slagseriesJunioren/Jeugd..................
11.Jongens100m rugslagVoorrondeJunioren/Jeugd..................
12.Meisjes100m rugslagseriesJunioren 1 en 2..................
13.Meisjes100m rugslagVoorrondeJunioren/Jeugd..................
14.Jongens50m schoolslagseriesJunioren/Jeugd..................
15.Meisjes50m schoolslagseriesJunioren/Jeugd..................
Championships Parade
16.Jongens200m vlinderslagseriesJun 3+4 / Jeu..................
17.Meisjes200m vlinderslagseriesJun 3+4 / Jeu..................
18.Jongens200m wisselslagseriesJunioren 1 en 2..................
19.Jongens200m wisselslagVoorrondeJunioren/Jeugd..................
20.Meisjes200m wisselslagVoorrondeJunioren/Jeugd..................
Championships Parade
 
3 - NJJK korte baan 2019 sessie 3 - 06-12-2019 - 16:30
21.Meisjes200m vrije slagseriesJunioren 1 en 2..................
22.Jongens100m rugslagseriesJunioren 1 en 2..................
11.Jongens100m rugslagFinaleJunioren/Jeugd..................
13.Meisjes100m rugslagFinaleJunioren/Jeugd..................
Championships Parade
19.Jongens200m wisselslagFinaleJunioren/Jeugd..................
Championships Parade
23.Meisjes200m wisselslagseriesJunioren 1 en 2..................
20.Meisjes200m wisselslagFinaleJunioren/Jeugd..................
Championships Parade
24.Jongens4 x 200m vrije slagseriesJeugd 2 en later..................
25.Meisjes4 x 100m vrije slagseriesJunioren/Jeugd..................
Championships Parade
4 - NJJK korte baan 2019 sessie 4 - 07-12-2019 - 9:00
26.Gemengd4 x 50m vrije slagseriesJunioren/Jeugd..................
27.Jongens400m vrije slagLangzame seriesJeugd 1 en 2..................
28.Meisjes400m vrije slagLangzame seriesJeugd 1 en 2..................
129.Jongens100m vrije slagseriesJunioren 1 en 2..................
130.Meisjes100m rugslagseriesJunioren 1 en 2..................
31.Jongens100m vlinderslagseriesJunioren 1 en 2..................
32.Jongens100m vlinderslagVoorrondeJunioren/Jeugd..................
33.Meisjes100m vlinderslagVoorrondeJunioren/Jeugd..................
34.Jongens50m rugslagseriesJunioren/Jeugd..................
35.Meisjes50m rugslagseriesJunioren/Jeugd..................
36.Jongens200m schoolslagseriesJun 3+4 / Jeu..................
37.Meisjes200m schoolslagseriesJunioren 1 en 2..................
38.Meisjes200m schoolslagseriesJun 3+4 / Jeu..................
Championships Parade
39.Jongens100m wisselslagseriesJunioren 1 en 2..................
40.Jongens50m vrije slagVoorrondeJunioren/Jeugd..................
41.Meisjes50m vrije slagVoorrondeJunioren/Jeugd..................
Championships Parade
142.Jongens100m schoolslagseriesJunioren 1 en 2..................
143.Meisjes100m vlinderslagseriesJunioren 1 en 2..................
 
5 - NJJK korte baan 2019 sessie 5 - 07-12-2019 - 16:30
144.Jongens100m wisselslagseriesJunioren 1 en 2..................
145.Meisjes200m vrije slagseriesJunioren 1 en 2..................
27.Jongens400m vrije slagSnelste serieJeugd 1 en 2..................
28.Meisjes400m vrije slagSnelste serieJeugd 1 en 2..................
32.Jongens100m vlinderslagFinaleJunioren/Jeugd..................
Championships Parade
46.Meisjes100m vlinderslagseriesJunioren 1 en 2..................
33.Meisjes100m vlinderslagFinaleJunioren/Jeugd..................
47.Jongens200m schoolslagseriesJunioren 1 en 2..................
40.Jongens50m vrije slagFinaleJunioren/Jeugd..................
Championships Parade
48.Meisjes100m wisselslagseriesJunioren 1 en 2..................
41.Meisjes50m vrije slagFinaleJunioren/Jeugd..................
Championships Parade
49.Jongens4 x 100m wisselslagseriesJeugd 2 en later..................
50.Meisjes4 x 200m vrije slagseriesJunioren/Jeugd..................
Championships Parade
6 - NJJK korte baan 2019 sessie 6 - 08-12-2019 - 9:00
51.Jongens400m wisselslagLangzame seriesJun 3+4 / Jeu..................
52.Meisjes400m wisselslagLangzame seriesJun 3+4 / Jeu..................
153.Meisjes100m vrije slagseriesJunioren 1 en 2..................
154.Jongens100m rugslagseriesJunioren 1 en 2..................
55.Jongens100m vrije slagseriesJunioren 1 en 2..................
56.Jongens100m vrije slagVoorrondeJunioren/Jeugd..................
57.Meisjes100m vrije slagVoorrondeJunioren/Jeugd..................
58.Jongens50m vlinderslagseriesJunioren/Jeugd..................
59.Meisjes50m vlinderslagseriesJunioren/Jeugd..................
60.Jongens100m schoolslagVoorrondeJunioren/Jeugd..................
Championships Parade
61.Meisjes100m schoolslagseriesJunioren 1 en 2..................
62.Meisjes100m schoolslagVoorrondeJunioren/Jeugd..................
63.Jongens200m rugslagseriesJunioren 1 en 2..................
64.Jongens200m rugslagseriesJun 3+4 / Jeu..................
65.Meisjes200m rugslagseriesJun 3+4 / Jeu..................
Championships Parade
166.Meisjes100m schoolslagseriesJunioren 1 en 2..................
167.Jongens100m vlinderslagseriesJunioren 1 en 2..................
 
7 - NJJK korte baan 2019 sessie 7 - 08-12-2019 - 16:30
168.Meisjes100m wisselslagseriesJunioren 1 en 2..................
169.Jongens200m vrije slagseriesJunioren 1 en 2..................
51.Jongens400m wisselslagSnelste serieJun 3+4 / Jeu..................
52.Meisjes400m wisselslagSnelste serieJun 3+4 / Jeu..................
56.Jongens100m vrije slagFinaleJunioren/Jeugd..................
Championships Parade/incl. klein klassement
70.Meisjes100m vrije slagseriesJunioren 1 en 2..................
57.Meisjes100m vrije slagFinaleJunioren/Jeugd..................
71.Jongens100m schoolslagseriesJunioren 1 en 2..................
60.Jongens100m schoolslagFinaleJunioren/Jeugd..................
Championships Parade
62.Meisjes100m schoolslagFinaleJunioren/Jeugd..................
72.Meisjes200m rugslagseriesJunioren 1 en 2..................
Championships Parade
73.Jongens4 x 100m vrije slagseriesJeugd 2 en later..................
74.Meisjes4 x 100m wisselslagseriesJunioren/Jeugd..................
Championships Parade/incl. klassementen